Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Ostali međ. sporazumi, konvencije i organizacije /  ITPGRFA

ITPGRFA

Međunarodni ugovor o biljnim genetskim izvorima za hranu i poljoprivredu (ITPGRFA)

Pregled Ugovora

Međunarodni ugovor o biljnim genetskim izvorima za hranu i poljoprivredu usvojen je Rezolucijom 3/2001 na Konferenciji FAO-a u studenom 2001. godine, nakon sedam godina pregovaranja Komisije za genetske izvore za hranu i poljoprivredu (CGRFA).

Ugovor je stupio na snagu 29. lipnja 2004. godine, nakon što ga je ratificirala četrdeseta država. Prva sjednica Upravnog tijela ovog Ugovora održana je 2006. godine u Madridu, Španjolska. Do ožujka 2011. godine ukupan broj Stranaka ITPGRFA ugovora bio je 127. Republika Hrvatska postala je zemlja članica/Stranka ITPGRFA ugovora 8. svibnja 2009. godine.

Ovaj pravno obvezujući Ugovor odnosi se na sve biljne genetske izvore važne za hranu i poljoprivredu i u skladu je s Konvencijom o biološkoj raznolikosti.

Ciljevi ITPGRFA ugovora su očuvanje i održiva uporaba biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu te pravedna i ravnomjerna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz njihove uporabe. ITPGRFA ugovorom uspostavljen je Multilateralni sustav o pristupu i raspodjeli dobrobiti kojim se olakšava pristup biljnim genetskim izvorima i olakšava pravedna i ravnomjerna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz uporabe 64 globalno najznačajnijih poljoprivrednih kultura, odnosno 35 kultura za hranu i 29 vrsta krmnog bilja.

Upravno tijelo ITPGRFA ugovora sastavljeno je od predstavnika zemalja koje su ga ratificirale. Ovo tijelo je definiralo uvjete za pristup genetskim izvorima i raspodjelu njihove dobrobiti u Standardnom sporazumu o prijenosu materijala.

Uvjeti za pristup Multilateralnom sustavu su sljedeći: resursi se iz Multilateralnog sustava mogu dobiti na korištenje i čuvanje u svrhu istraživanja, oplemenjivanja bilja i edukaciju. U slučaju kada se korištenjem tih resursa razvije komercijalni proizvod koji druge osobe za daljnje istraživanje i oplemenjivanje ne smiju koristiti bez ograničenja, tada ITPGRFA ugovor predviđa plaćanje pravičnog udjela u nastaloj materijalnoj koristi. Ako proizvod mogu koristiti svi, plaćanje je na dobrovoljnoj bazi.

ITPGRFA ugovor važan je zbog članka 15. (ex situ kolekcije biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu koje se čuvaju u međunarodnim poljoprivrednim istraživačkim centrima Konzultativne skupine za međunarodna istraživanja u poljoprivredi i drugim međunarodnim institucijama) kojim se uređuje osnivanje i razvoj ex situ kolekcija u bankama gena. Članak 15. ITPGRFA ugovora ističe da je 11 centara Konzultativne skupine za međunarodna istraživanja u poljoprivredi (CGIAR) i drugih međunarodnih zbirki pohranilo svoje ex situ kolekcije u banke gena.

Što se tiče GMO-a, ITPGRFA ugovor je od posebnog značaja za pitanje zaštite sjemena ili usjeva koje nije genetski modificirano te za pitanja prava poljoprivrednika i biopatente. Odnedavno je za mnoge siromašne zemlje i zemlje u razvoju pitanje prava poljoprivrednika i biopatenata vrlo važno i "vruće" pitanje. Do sada je bilo pojedinih slučajeva u kojima bi biotehnološke kompanije davale genetski modificirane usjeve ili sjeme čak i besplatno, kako bi njihovo poslovanje ušlo na novi teritorij. Zatim bi se nakon više mjeseci pravila obično promijenila, odnosno od poljoprivrednika koji su dobili genetski modificirano sjeme zatražilo bi se da plate visoke naknade za darove/proizvode primljene kao znak "dobre volje". Ne postoji način da poljoprivrednici izbjegnu plaćanje visokih naknada budući su novo GM sjeme i usjevi zaštićeni patentima u vlasništvu biotehnološke tvrtke. Ako poljoprivrednici odbiju platiti, biotehnološka tvrtka ih uvijek ima pravo tužiti, a zakon je na njihovoj strani obzirom da su biopatenti zaštićeni pravom intelektualnog vlasništva biotehnoloških tvrtki. Ovo je ozbiljna posljedica i poljoprivrednici trebaju biti informirani i svjesni ovog važnog aspekta.

Postoji još jedan problem vezan za ovu tematiku.

Stotinama godina poljoprivrednici spremaju svoje sjeme/usjeve za sadnju u nadolazećim/sljedećim godinama i imaju suvereno pravom nad svojom proizvodnjom. Diljem svijeta, osobito u zemljama u razvoju, postoji veliki otpor poljoprivrednika prema gubitku toga prava i opiranje plaćanju visokih naknada i kazni biotehnološkim kompanijama. Općenito je ovo pitanje važno u slučaju ako i kada države izraze svoje opredjeljenje za ekološku/organsku poljoprivrednu proizvodnju te ako i kada žele zaštititi svoje sjemenje i usjeve koji nisu genetski modificirani, odnosno autohtone vrste poljoprivrednih kultura, povrća, voća, itd.

ITPGRFA ugovor prepoznaje ogroman doprinos koji su poljoprivrednici i njihove zajednice do sada dale i dalje to čine za očuvanje i razvitak biljnih genetskih resursa. To je osnova za prava poljoprivrednika koja uključuju zaštitu tradicionalnih znanja i pravo na sudjelovanje u pravednoj raspodjeli dobrobiti te donošenju odluka o biljnim genetskim resursima na nacionalnom nivou. To vladama nameće odgovornost da provedu ta prava poljoprivrednika.

Članak 9. ITPGRFA ugovora vezan je za „prava poljoprivrednika“. U njemu stoji sljedeće:

9. 1. Ugovorne Stranke uviđaju veliki dosadašnji doprinos lokalnih i domicilnih zajednica i poljoprivrednika iz svih područja svijeta, osobito onih u mjestima podrijetla i raznolikosti kultura u očuvanju i razvitku biljnih genetskih resursa koji čine osnovicu prehrambene i poljoprivredne proizvodnje širom svijeta te njihov budući kontinuirani doprinos.

9. 2. Ugovorne Stranke suglasne su da su nacionalne vlade odgovorne za ostvarivanje prava poljoprivrednika koja se odnose na biljne genetske resurse za hranu i poljoprivredu. Sukladno svojim potrebama i prioritetima, svaka bi ugovorna Stranka trebala, po potrebi, i sukladno svom nacionalnom zakonodavstvu, poduzeti mjere za zaštitu i promicanje prava poljoprivrednika, uključujući:

a) zaštitu tradicionalnih znanja vezanih za biljne genetske resurse za hranu i poljoprivredu;

b) pravo sudjelovanja u pravičnoj diobi koristi koje proizlaze iz korištenja biljnih genetskih resursa za hranu i poljoprivredu; i

c) pravo sudjelovanja u donošenju odluka, na nacionalnoj razini, o pitanjima koja su povezana s očuvanjem i održivom uporabom biljnih genetskih resursa za hranu i poljoprivredu.

9. 3. Ništa u ovom članku ne smije biti protumačeno tako da ograničava bilo koje pravo poljoprivrednika da moraju čuvati, koristiti, razmjenjivati i prodavati sjeme/sadni materijal sukladno nacionalnom zakonodavstvu.

Čest je slučaj da su mali poljoprivrednici-proizvođači marginalizirani u procesima donošenja odluka koje utječu na njihove proizvodne sustave, što rezultira u donošenju odluka i politika koje predstavljaju prijetnju za njihovu sposobnost da i dalje nastave biti čuvari biološke raznolikosti u poljoprivredi i/ili stočarstvu.

Biološka raznolikost u poljoprivredi je važna za sigurnost hrane i ekonomsku sigurnost, posebice u zemljama u razvoju. Do sada su poljoprivrednici uvelike pridonijeli bogatstvu sorti biljaka i raznolikosti u uzgoju stoke koja danas postoji, što je trend koji je za dobrobit budućih generacija potrebno nastaviti.

Postoji nekoliko korisnika koji imaju koristi od ITPGRFA ugovora na mnogo načina:

  • sadašnje i buduće generacije, zbog povećane sigurnosti hrane,
  • poljoprivrednici i njihove zajednice, putem „prava poljoprivrednika“,
  • potrošači, zbog velike raznovrsnosti hrane i poljoprivrednih proizvoda, kao i veće sigurnosti hrane,
  • znanstvena zajednica, kroz pristup biljnim genetskim izvorima neophodnim za istraživanje i oplemenjivanje bilja,
  • međunarodni poljoprivredni istraživački centri, čije se kolekcije zahvaljujući ITPGRFA ugovoru pohranjuju na sigurnoj i dugotrajnoj pravnoj osnovi,
  • javni i privatni sektor, kojima je za razvoj poljoprivrede osiguran pristup širokom rasponu genetske raznolikosti, te
  • okoliš i buduće generacije, obzirom da ITPGRFA ugovor pomaže u očuvanju genetske raznolikosti koja je neophodna za suočavanje sa nepredvidljivim promjenama u okolišu i za ispunjavanje budućih potreba ljudi.

Kronološki pregled tematike „prava poljoprivrednika“

Ostale relevantne informacije