Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Nacionalno Zakonodavstvo i institucije /  Vijeće za GMO

Nacionalno Zakonodavstvo i institucije

Vijeće za GMO

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. prosinca 2008. godine donijela Odluku o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme („Narodne novine” br. 156/08).

Na prijedlog nadležnih tijela za zaštitu prirode, zaštitu okoliša, znanost, zdravstvo i socijalnu skrb, poljoprivredu i šumarstvo, rad i gospodarstvo, Vlada je imenovala sedamnaest članova Vijeća:

 1. dr. sc. Solveg Kovač, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
 2. Anita Gulam, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
 3. mr. sc. Krunoslav Capak, dr. med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
 4. mr. sc. Marijan Katalenić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
 5. mr. sc. Tibor Littvay, Šumarski institut u Jastrebarskom,
 6. doc. dr. sc. Snježana Kereša, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 7. dr. sc. Svjetlana Terzić, Hrvatski veterinarski institut,
 8. Ruža Meker, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva,
 9. prof. dr. sc. Ivan Pejić, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 10. doc. dr. sc. Tatjana Bakran Petricioli, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 11. doc. dr. sc. Hrvoje Fulgosi, Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb,
 12. prof. dr. sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (pokojni),
 13. mr. sc. Jagoda Munić, „Zelena akcija“, Zagreb,
 14. Sanja Miloš, Hrvatska agencija za hranu, Osijek,
 15. prof dr. sc. Ante Čović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 16. dr. sc. Jelena Žafran Novak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
 17. mr. sc. Nevenka Gašparac, dr. vet. med., Hrvatska gospodarska komora.

Vijeće obavlja sljedeće poslove:

 • prati stanje i razvoj na području korištenja genetske tehnologije i uporabe GMO-a,
 • prati stručno-znanstvena postignuća i daje mišljenja i poticaje u svezi s uporabom genetske tehnologije i uporabom GMO-a,
 • daje mišljenja u svezi sa socijalnim, etičkim, tehničkim i tehnološkim, znanstvenim i drugim uvjetima korištenja GMO-a,
 • savjetuje nadležna tijela o pitanjima vezanim za uporabu GMO-a i genetske tehnologije,
 • izvješćuje javnost o stanju i razvoju na području uporabe genetske tehnologije i uporabe GMO-a, te o svojim stajalištima i mišljenjima,
 • donosi poslovnik kojim uređuje način svoga rada,
 • imenuje, na prijedlog nadležnih tijela za provedbu Zakona o GMO, Odbor za ograničenu uporabu GMO-a i Odbor za uvođenje GMO-a u okoliš.

Najave sjednica Vijeća, službena priopćenja za javnost sa sjednica Vijeća te Poslovnik Vijeća dostupni su na:

http://www.mzss.hr/hr/zdravstvo_i_socijalna_skrb/zdravstvo/gmo/vijece_za_gmo