Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Nacionalno Zakonodavstvo i institucije /  Ovlaštene pravne osobe za obavljanje...

Nacionalno Zakonodavstvo i institucije

Ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu uvođenja GMO-a u okoliš

  1. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, Zagreb, (Rješenje o ovlaštenju KLASA: UP/I-612-07/10-33/0851, URBROJ: 532-08-01-02/1-10-2 od 27. kolovoza 2010. godine);
  2. Institut “Ruđer Bošković”, Bijenička 54, Zagreb, (Rješenje o ovlaštenju KLASA: UP/I-612-07/10-33/0852, URBROJ: 532-08-01-02/1-10-2 od 27. kolovoza 2010. godine);
  3. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Horvatovac 102a, Zagreb, (Rješenje o ovlaštenju KLASA: UP/I-612-07/10-33/0853, URBROJ: 532-08-01-02/1-10-3 od 27. kolovoza 2010. godine);
  4. Hrvatski šumarski institut, Cvjetno naselje 41, Jastrebarsko, (Rješenje o ovlaštenju KLASA: UP/I-612-07/10-33/0854, URBROJ: 532-08-01-02/1-10-2 od 27. kolovoza 2010. godine).

Ovaj popis objavljen je u "Narodnim novinama" br. 133/2010.,

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_133_3463.html