Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Nacionalno Zakonodavstvo i institucije /  Odbor za uvođenje GMO-a u okoliš

Nacionalno Zakonodavstvo i institucije

Odbor za uvođenje GMO-a u okoliš

Vijeće za genetski modificirane organizme je na prijedlog nadležnih tijela, na sjednici održanoj 09. travnja 2009. godine donijelo Odluku o imenovanju Odbora za uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš (Odbor).

U Odbor je imenovano devet članova:

 1. prof. dr. sc. Davorin Kajba, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Davor Ćiković, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za ornitologiju,
 3. mr. sc. Martina Šašić-Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej,
 4. doc. dr. sc. Perica Mustafić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 5. dr. sc. Nenad Malenica, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 6. prof. dr. sc. Renata Bažok, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 7. doc. dr. sc. Mirna Ćurković-Perica, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 8. dr. sc. Domagoj Šimić, Poljoprivredni institut – Osijek,
 9. prof. dr. sc. Nevenka Rudan, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Zadaće Odbora za uvođenje GMO-a u okoliš su:

 • davati mišljenja o uporabi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima sukladno Zakonu o GMO,
 • davati mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o uporabi GMO-a,
 • davati mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima državne uprave o pitanjima uporabe GMO-a,
 • obavljati druge stručne poslove propisane Zakonom o GMO i na temelju njega donesenim propisima.

Sažeci službenih priopćenja za javnost sa sjednica Odbora za uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš dostupni su na:

http://www.mzss.hr/hr/zdravstvo_i_socijalna_skrb/zdravstvo/gmo/odbori/odbor_za_uvodenje_genetski_modificiranih_organizama_u_okolis__1