Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Nacionalno Zakonodavstvo i institucije /  Odbor za ograničenu uporabu GMO-a

Nacionalno Zakonodavstvo i institucije

Odbor za ograničenu uporabu GMO-a

Vijeće za genetski modificirane organizme je na prijedlog nadležnih tijela, na sjednici održanoj 09. travnja 2009. godine donijelo Odluku o imenovanju Odbora za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama (Odbor).

U Odbor je imenovano jedanaest članova:

 1. Alka Wolf Čoporda, dipl. inž., Hrvatski zavod za toksikologiju,
 2. prof. dr. sc. Sanja Sikora, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 3. prof. dr. sc. Ivica Valpotić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 4. dr. sc. Dušica Vujaklija, Institut »Ruđer Bošković«, Zagreb,
 5. prof. dr. sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 6. doc. dr. sc. Ivan Krešimir Svetec, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 7. dr. sc. Mario Mitak, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb
 8. doc. dr. sc. Gordana Maravić Vlahoviček, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 9. doc. dr. sc. Dunja Leljak-Levanić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 10. doc. dr. sc. Donatella Verbanac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 11. Renata Hanzer, dipl. inž., Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo – Osijek.

Zadaće Odbora za ograničenu uporabu GMO-a su:

 • davati mišljenja o uporabi GMO-a u upravnim postupcima i drugim postupcima sukladno Zakonu o GMO,
 • davati mišljenje i prijedloge u pripremi propisa o uporabi GMO-a,
 • davati mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima državne uprave o pitanjima uporabe GMO-a,
 • obavljati druge stručne poslove propisane Zakonom o GMO i na temelju njega donesenim propisima.

Sažeci službenih priopćenja za javnost sa sjednica Odbora za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama dostupni su na:

http://www.mzss.hr/hr/zdravstvo_i_socijalna_skrb/zdravstvo/gmo/odbori/odbor_za_ogranicenu_uporabu_genetski_modificiranih_organizama