Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Nacionalno Zakonodavstvo i institucije /  Nacionalni zakoni direktno vezani uz GMO

Nacionalno Zakonodavstvo i institucije

Nacionalni zakoni direktno vezani uz GMO

Opći propisi iz područja genetski modificiranih organizama (GMO)

 • Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti ("Narodne novine-Međunarodni ugovori", broj 7/2002)
 • Objava o stupanju na snagu Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski Protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti ("Narodne novine-Međunarodni ugovori", broj 13/2003)
 • Zakon o hrani ("Narodne novine", broj 46/2007 i 55/2011)
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima ("Narodne novine", broj 70/2005 i 137/2009)
 • Uredba o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama ("Narodne novine", broj 89/2010)
 • Uredba o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme ("Narodne novine", broj 92/2008, 36/2009, 33/2010 , 88/2011 i 39/2012)
 • Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme ("Narodne novine", broj 156/2008)
 • Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa ("Narodne novine", broj 125/2007)
 • Pravilnik o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe ("Narodne novine", broj 110/2008 i 41/2010)

Provedbeni propisi iz područja namjernog uvođenja GMO-a u okoliš

 • Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš ("Narodne novine", broj 5/2007)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš ("Narodne novine", broj 64/2007)
 • Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš ("Narodne novine", broj 136/2006)
 • Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš ("Narodne novine", broj 133/2010)

Provedbeni propisi iz područja ograničene uporabe GMO-a

 • Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu ("Narodne novine", broj 84/2006)
 • Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava ("Narodne novine", broj 84/2006)
 • Pravilnik o sadržaju prijave za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u 2., 3. i 4. razini opasnosti ("Narodne novine", broj 84/2006)
 • Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama ("Narodne novine", broj 84/2006)

Provedbeni propisi iz područja stavljanja GMO-a na tržište

 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje ("Narodne novine", broj 110/2008 i 72/2012)
 • Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama ("Narodne novine", broj 106/2008)
 • Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika ("Narodne novine", broj 39/2008)
 • Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže i/ili se sa sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama ("Narodne novine", broj 93/2008)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a ("Narodne novine", broj 26/2010)
 • Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine ("Narodne novine", broj 88/2012)