Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Nacionalno Zakonodavstvo i institucije /  Laboratoriji

Nacionalno Zakonodavstvo i institucije

Laboratoriji

Trenutačno su u Republici Hrvatskoj ovlaštena dva laboratorija:

  • Laboratorij za detekciju GMO-a pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu, namijenjen je ispitivanju sirovina i gotovih proizvoda, hrane za ljudsku prehranu i ishranu stoke. Ovaj laboratorij je 2009. godine ovlašten i akreditiran sukladno normi ISO/IEC 17025, a od 1. srpnja 2009. godine je punopravni član Europske mreže laboratorija za detekciju GMO-a (European Network of GMO Laboratories - ENGL).

Adresa i ostali kontakt detalji:

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Služba za zdravstvenu ekologiju
Rockefellerova 7
10000 Zagreb
Tel: +385-1-46 83 007
Fax: +385-1-46 83 907
E-mail: ekologija@hzjz.hr
Web: http://www.hzjz.hr/

  • Drugi ovlašteni laboratorij je Laboratorij za ispitivanje sjemena, Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku. Objekt i potpuno nova oprema ovog laboratorija financirani su iz FAO projekta „Izgradnja kapaciteta nadzornih tijela za rukovanje i nadziranje genetski modificiranih kultura, proizvoda i obrađene hrane“. Ovaj laboratorij ovlašten je za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a u sjemenskom materijalu, biljnom reprodukcijskom materijalu, sadnom materijalu šumskih svojti i križanaca za upotrebu u šumarstvu. Prijavljen je u ENGL-ovoj bazi podataka kao drugi nacionalni laboratorij za detekciju GMO-a u Hrvatskoj.

Adresa i ostali kontakt detalji:

Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Usorska 19,
31000 Osijek-Brijest
Tel: +385-31-27 52 00
Fax: +385-31-27 52 08
E-mail: zavod-za-sjemen-rasad@os.tel.hr
Web: http://www.zsr.hr/