Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  Nacionalno Zakonodavstvo i institucije /  Hrvatska agencija za hranu (HAH)

Nacionalno Zakonodavstvo i institucije

Hrvatska agencija za hranu (HAH)

Republika Hrvatska osnovala je Hrvatsku agenciju za hranu (HAH), čija je djelatnost propisana Zakonom o hrani („Narodne novine“ br. 46/2007). Agencija predstavlja Hrvatsku u tijelima Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA).

Agencija je primarno odgovorna za analizu rizika odnosno procjenu opasnosti kao i za informiranje o mogućim rizicima sa područja sigurnosti hrane i sigurnosti hrane za životinje. Uz te najvažnije zadaće, agencija se također bavi pitanjima zdravlja i dobrobiti životinja kao i pitanjima zdravlja biljaka.

Sveukupne aktivnosti Agencije su sljedeće:

 • Agencija provodi sve funkcije propisane Zakonom o hrani;
 • U koordinaciji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim veterinarskim institutom kao i drugim administrativnim i stručnim institucijama, Agencija nadzire sigurnost hrane i hrane za životinje;
 • Agencija poduzima radnje za identifikaciju i karakterizaciju rizika koji se mogu pojaviti na području sigurnosti hrane i hrane za životinje;
 • Agencija uspostavlja jedinstvene metodologije procjene rizika u svim fazama proizvodnje, obrade i distribucije hrane i hrane za životinje te promiče i koordinira razvoj tih metodologija;
 • Agencija pruža znanstvenu i tehničku pomoć tijelima državne uprave, naročito Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva kao i Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u razmatranju i interpretiranju mišljenja vezanih uz procjene rizika. Dodatno, u slučaju postupaka u kriznim situacijama koje primjenjuje određeno tijelo, Agencija na zahtjev tijela pruža potrebnu znanstvenu i tehničku podršku;
 • Agencija uspostavlja sustav mreža institucija iz članka 25. stavka 6. Zakona o hrani i snosi odgovornost za djelovanje mreža (suradnja s institutima, zavodima, akademskom zajednicom, laboratorijima i drugim pravnim osobama uključenim u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj, koje imaju slične zadaće kao i Agencija);
 • Agencija uspostavlja sustav brzog uzbunjivanja (RASFF), prima i prosljeđuje sve informacije u svezi s opasnostima u hrani i hrani za životinje, te uspostavlja središnji informacijski sustav za razmjenu podataka;
 • Agencija traži, prikuplja, uspoređuje, analizira i rezimira znanstvene i tehničke podatke u smislu karakterizacije i mogućih rizika koji imaju direktni ili indirektni utjecaj na higijenu i sigurnost hrane i hrane za životinje. Agencija osigurava izradu znanstvenih studija potrebnih za postignuća iz svoje djelatnosti. Dodatno, priprema priručnike o dobroj praksi u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te dobroj laboratorijskoj praksi te potiče znanstvene studije koje su potrebne da ocijene rizik u području sigurnosti hrane i hrane za životinje;
 • Agencija je odgovorna osigurati da javnost, potrošači i zainteresirane strane dobiju brzu, pouzdanu, objektivnu i razumljivu informaciju iz njezine djelatnosti;
 • Agencija je odgovorna za unapređivanje suradnje sa međunarodnim institucijama i organizacijama na području sigurnosti hrane i hrane životinje kao i za suradnju sa državama Europske unije i ostalim zemljama;
 • Agencija izvršava svaku drugu zadaću iz svoje djelatnosti koju joj dodijeli nadležno tijelo.

Hrvatska agencija za hranu (HAH) ima nekoliko znanstvenih odbora, a jedan od njih je i Odbor za novu hranu i hranu za životinje koja sadrži genetski-modificirane organizme (GMOs). Koordinator tog Odbora je gđa. Sanja Miloš. Prva sjednica Odbora održana je 28. veljače 2005. godine.

Članovi Odbora za novu hranu i hranu za životinje koja sadrži genetski-modificirane organizme (GMOs) su:

 1. Prof.dr.sc. Vladimir Mrša, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 2. Prof.dr.sc. Gordan Lauc, Medicinski fakultet u Osijeku,
 3. Dr.sc. Jelena Žafran-Novak, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb,
 4. Dr.sc. Domagoj Šimić, Poljoprivredni institut u Osijeku,
 5. Prof.dr.sc. Zoran Zgaga, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 6. Dr.sc. Marin Mitak, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Više o radu Agencije možete pronaći na službenim stranicama:

http://hah.hr/index.php