Naslovnica /  Zakonodavni okvir o GMO-u /  EU zakonodavstvo /  Uzgoj/kultivacija GMO-a u okviru EU l...

EU zakonodavstvo

Uzgoj/kultivacija GMO-a u okviru EU legislative za hranu i hranu za životinje

Osnovna Uredba: Regulation (EC) No. 1829/2003: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/Reg_1829_2003_en.pdf

Detaljna legislativa za hranu i hranu za životinje poredana kronološki: