Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Tekst Kartagenskog protokola

Tekst Kartagenskog protokola

Tekst Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti dostupan je na:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2002_06_7_85.html

Tekst Protokola po člancima