Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Rukovanje, prijevoz, pakiranje, obilježavanje i identifik... /  COP-MOP odluke i dokumenti o rukovanj...

COP-MOP odluke i dokumenti o rukovanju, prijevozu, pakiranju, obilježavanju i identifikaciji

Odluke COP-MOP-a

Dokumenti sa sastanaka COP-MOP-a

COP-MOP 5

(11. – 15. listopad 2010. godine, Nagoya, Japan)

COP-MOP 4

(12.–16. svibnja 2008. godine, Bonn, Njemačka)

  • UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/8 - Rukovanje, prijevoz, pakiranje i identifikacija: Sinteze mišljenja i informacija o potrebi i načinima izrade standarda u kontekstu članka 18. stavka 3. Link: https://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-04/official/mop-04-08-en.pdf
  • UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/9 - Rukovanje, prijevoz, pakiranje i identifikacija živih modificiranih organizama: Sinteza podataka o stečenim iskustvima u uporabi metoda za uzorkovanje i detekciju živih modificiranih organizama te o potrebi i načinima izrade kriterija o prihvatljivosti i usklađenosti metoda uzorkovanja i detekcije (članak 18. stavak 2. točka a)). Link: https://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-04/official/mop-04-09-en.pdf
  • UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/2 - Rukovanje, prijevoz, pakiranje i identifikacija: Kompilacija informacija koje su podnijele Stranke, ostale vlade i relevantne međunarodne organizacije o stečenim iskustvima u uporabi metoda za uzorkovanje i detekciju živih modificiranih organizama te o potrebi i načinima izrade kriterija o prihvatljivosti i usklađenosti metoda uzorkovanja i detekcije (članak 18. stavak 2. točka a)). Link: https://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-04/information/mop-04-inf-02-en.pdf
  • UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/2/Add1 - Rukovanje, prijevoz, pakiranje i identifikacija: Kompilacija, na dan 11. travnja 2008. godine, o dodatnim informacijama koje su podnijele Stranke, ostale vlade i relevantne međunarodne organizacije o stečenim iskustvima u uporabi metoda za uzorkovanje i detekciju živih modificiranih organizama te o potrebi i načinima izrade kriterija o prihvatljivosti i usklađenosti metoda uzorkovanja i detekcije (članak 18. stavak 2. točka a) Protokola). Link: https://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-04/information/mop-04-inf-02-add1-en.pdf
  • UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/INF/3 - Rukovanje, prijevoz, pakiranje i identifikacija: (Članak 18. stavak 3.): Kompilacija mišljenja podnesenih od strane Stranaka, ostalih vlada i relevantnih međunarodnih organizacija o adekvatnosti postojećih pravila i standarda za identifikaciju, rukovanje, pakiranje i prijevoz robe i tvari kako bi se riješila pitanja povezana sa živim modificiranim organizmima (članak 18. stavak 3. Protokola) te o mogućim prazninama koje bi opravdale potrebu za izradom novih pravila i standarda. Link: https://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-04/information/mop-04-inf-03-en.pdf

COP-MOP 3

(13.–17. ožujka 2006. godine, Curitiba, Brazil)

COP-MOP 2

(30. svibanj – 3. lipanj 2005. godine, Montreal, Kanada)

COP-MOP 1

(23.-27. veljače 2004. godine, Kuala Lumpur, Malezija)

Dokumenti sa sastanaka Međuvladinog odbora za Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti (ICCP 1-3)

ICCP-3

(22.-26. travanj 2002. godine, Hague, Nizozemska)

ICCP-2

(1.-5. listopada 2001a godine, Nairobi, Kenija)

ICCP-1

(11.-15. prosinca 2000. godine, Montpellier, Francuska)