Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Razmjena obavijesti i BCH mehanizam  /  Povijest tematike razmjene obavijesti...

Povijest tematike razmjene obavijesti i mehanizma za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti u okviru Protokola

Sastanci COP-MOP-a, ICCP proces, sastanci BCH-IAC i ostali sastanci stručnjaka

Na četvrtoj Konferenciji Stranaka koja služi kao sastanak Stranaka Protokola (COP-MOP) od Izvršnog tajnika je, između ostaloga, zatraženo slijedeće: (i) pojednostaviti pretraživanje podataka te dodati on-line instrumente za statističku analizu i grafički prikaz podataka; (ii) unaprijediti strukturu uobičajenih formata/obrazaca i pojednostaviti postupak prijave; (iii) implementirati mehanizam potvrde ažuriranja informacija od strane Stranaka; (iv) nastaviti pomagati BCH nacionalna čvorišta kroz održavanje i unapređenje Hermes i BCH Ajax plug-in aplikacija; (v) provesti istraživanja u cilju utvrđivanja koje informacije bi bile korisne BCH korisnicima, te odrediti prioritete u programu rada BCH. COP-MOP je također pozvao GEF da poveća i osigura dodatna financijska sredstva za UNEP-GEF BCH projekt u postojećoj formi kako bi se osigurala održivost nacionalnih BCH čvorišta i pružila veća podrška u izgradnji kapaciteta.

Na trećem sastanku COP-MOP-a od Izvršnog tajnika je, između ostaloga, zatraženo slijedeće: (i) da nastavi surađivati s BCH čvorištima koji su međusobno povezani i interoperabilni s BCH mehanizmom; (ii) da odluke i druge informacije o LMO-ima koji su namijenjeni izravnoj uporabi kao hrana ili hrana za životinje ili za preradu, procjene rizika i odluke donesene u skladu s AIA procedurom učine dostupnima; (iii) da BCH prevedu na šest službenih jezika UN-a; (iv) da obave vanjsku provjeru sigurnosti BCH i njegove infrastrukture; (v) da nastave razvijati mehanizam za pristup informacijama na BCH koji se neće temeljiti na internetu; i (vi) da provedu novu anketu među korisnicima BCH.

Na svom drugom sastanku, COP-MOP je, nakon interne provjere rada BCH mehanizma od strane Tajništva, usvojio Višegodišnji program rada BCH mehanizma koji se nalazi u prilogu odluke.

Na svom prvom sastanku, COP-MOP je odobrio prijelaz sa pilot/probne faze BCH mehanizma u fazu pune operativnosti. Na ovom je sastanku također usvojen i način rada BCH (u prilogu odluke).

Na trećem sastanku Međuvladinog odbora za Kartagenski protokol (ICCP-3) koji se održao od 22. do 26. travnja 2002. godine u Haagu, Nizozemska, sastavljene su brojne preporuke o razvoju i provedbi pilot/probne faze BCH.

Na drugom sastanku Međuvladinog odbora za Kartagenski protokol (ICCP-2) koji se održao od 1. do 5. listopada 2001. godine u Nairobiju, Kenija, ponovno je naglašena činjenica da primarni auditorij pilot/probne faze BCH mehanizma predstavljaju Vlade koje će upisivati i pretraživati podatke na sustavu.

Na prvom sastanku Međuvladinog odbora za Kartagenski protokol (ICCP-1) koji se održao od 11. do 15. prosinca 2000. godine u Montpellieru, Francuska, ICCP je preporučio razvoj pilot/probne faze BCH mehanizma. Odbor je utvrdio i definirao niz elemenata i koraka za njegov razvoj.

Istovremeno u periodu od 2000. do 2003. godine održano je još osam dodatnih sastanaka u vezi pripremnih radova za funkcioniranje BCH mehanizma. Tri od ovih sastanaka bili su sastanci Grupe tehničkih stručnjaka za suradnju (Liaison Group of Technical Experts), uključujući jedan sastanak o pilot/probnoj fazi BCH mehanizma, dva su bila regionalna sastanka o pilot/probnoj fazi BCH za područje Azije-Pacifika, Središnje i istočne Europe, zatim dva regionalna sastanka o BCH mehanizmu za područje Latinske Amerike i Kariba, Afrike i još jedan sastanak tehničkih stručnjaka za BCH u Montrealu.

Vezano za rad na BCH mehanizmu potrebno je istaknuti i važnost rada Neformalnog savjetodavnog odbora za BCH (BCH-IAC), koji se sastajao nekoliko puta u razdoblju od 2004. do 2009. godine. Ovaj Odbor je imao mandat da osigura smjernice u pogledu rješavanja tehničkih pitanja povezanih s tekućim razvojem BCH, kako je propisano u 5. stavku usvojene odluke BS-I/3 o načinima rada BCH mehanizma.

Peti sastanak Neformalnog savjetodavnog odbora za BCH (BCH-IAC) sazvan je kako bi se utvrdile smjernice za tehnička pitanja vezana uz tekući razvoj BCH. Raspravljalo se o slijedećim točkama dnevnog reda: (i) trenutačni status BCH; (ii) Procjena nedavnih promjena BCH mehanizma; (iii) Procjena foruma, aktivnosti i instrumenata BCH; (iv) Procjena nacionalnih i regionalnih čvorišta; (v) Neriješeni zahtijevi iz odluka COP-MOP-a; (vi) Status produžetka UNEP-GEF BCH projekta; (vii) Nacrt strateškog plana za Kartagenski protokol usmjeren na BCH komponentu; i (vii) Budući razvoj i izazovi.

Četvrti sastanak Neformalnog savjetodavnog odbora za BCH sazvao je Izvršni tajnik kako bi se utvrdile smjernice u vezi tehničkih pitanja povezanih s tekućim razvojem BCH mehanizma. Raspravljalo se o slijedećim točkama dnevnog reda: (i) Uvod i pregled; (ii) Pregled novog Management centra, novih stranica za prijavu i uobičajenih formata/obrazaca za off-line prijavu; (iii) Pregled novog odjeljka na BCH - „Pomoć“; (iv) Opći napredak u višegodišnjem programu rada; (v) Neriješeni zahtjevi iz odluka COP-MOP-a; (vi) Aktivnosti u vezi obuke i suradnja s UNEP-GEF BCH projektom; i (vii) Budući razvoj i izazovi. Odbor je Tajništvu preporučio da uspostavi BCH-IAC forum za raspravu kako bi se održala otvorena komunikacija među članovima odbora.

Izvršni tajnik sazvao je treći sastanak Neformalnog savjetodavnog odbora za BCH kako bi se ocijenio napredak BCH mehanizma i pružile dodatne smjernice o tehničkim pitanjima vezanim uz poboljšanje uspostave BCH mehanizma. Raspravljalo se o slijedećim točkama dnevnog reda: (i) Uvod i pregled; (ii) Nacionalna provedba i analiza konkretnih primjera nacionalnih iskustava; (iii) Pregled razmjene informacija u partnerstvima; (iv) Napredak u višegodišnjem programu rada; (v) Aktivnosti u izgradnji kapaciteta; i (vi) Pregled rada BCH za 2007. godinu.

Drugi sastanak Neformalnog savjetodavnog odbora za BCH donio je slijedeće zaključke i preporuke: (i) upravljanje informacijama na nacionalnom nivou; (ii) izvedbe centralnog portala; (iii) osposobljavanje, (iv) aranžmani partnerstva; (v) pitanja o pridržavanju odredbi Protokola; (vi) interoperabilni mehanizmi; i (vii) višegodišnji program rada.

Prvi sastanak Neformalnog savjetodavnog odbora za BCH donio je slijedeće zaključke i preporuke: (i) struktura i uloga centralnog portala; (ii) sadržaj i upravljanje informacijama; i (iii) osposobljavanje i ne-internetski pristup. Odbor je također usvojio i svoje operativne procedure.

Od prvih dana Protokola, uspostava i rad BCH mehanizma bili su podvrgnuti periodičnim pregledima, što je uključivalo i konzultiranje velikog broja korisnika BCH mehanizma. Izvješća o rezultatima takvih pregleda obično su se podnosila COP-MOP-u u formi informativnih dokumenata.