Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Pridržavanje /  Povijest tematike pridržavanja u okvi...

Povijest tematike pridržavanja u okviru Protokola

Prije stupanja Protokola na snagu, Konferencija Stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti osnovala je Međuvladin odbor za Kartagenski protokol o biološkoj sigurnosti (ICCP) kao privremeno upravno tijelo (Odluka EM-I/3).

Na svom prvom sastanku ICCP je razmotrio razvoj postupaka i mehanizama za pridržavanje odredbi Protokola. ICCP je preispitao nekoliko sustava pridržavanja prema postojećim MEA sporazumima te druge postojeće inicijative (UNEP/CBD/ICCP/1/7).

Na svom drugom sastanku, ICCP je u svojoj preporuci 2/11 razmotrio izvješće sa stručnog skupa o pridržavanju odredbi i tekst nacrta postupaka i mehanizama za pridržavanje odredbi Protokola. Također, ICCP-2 je pozvao Stranke Konvencije o biološkoj raznolikosti i druge države da podnesu Tajništvu svoje mišljenje ili stavove o nacrtu postupaka i mehanizama za pridržavanje odredbi Protokola, uključujući funkcije i postupanje eventualnog odbora za pridržavanje.

Na svom trećem sastanku, ICCP je razmotrio kompilacije, sažetak mišljenja i stavova pripremljene od strane Tajništva o nacrtu postupaka i mehanizama za pridržavanja odredbi Protokola (UNEP/CBD/ICCP/3/4). U svojoj preporuci 3/2, ICCP je doradio tekst nacrta postupaka i mehanizama za pridržavanje odredbi Protokola, koji je i predložen na sastanku COP-MOP 1.

Sastanci Odbora za pridržavanje odredbi Protokola

  • Šesti sastanak (4.-6. studenog 2009. godine, Montreal, Kanada)

Odbor je razmatrao pitanja povezana s obvezom izvješćivanja, na temelju dokumenta o izvješćivanju u okviru drugih MEA sporazuma. Razmatrala su se i opća pitanja o pridržavanju odredbi Protokola uz obvezu Stranaka da informacije objave na BCH-mehanizmu. Nadalje, Odbor se bavio i pitanjem mandata za primanje i razmatranje podnesaka nevladinih udruga u kojima se navodi da se neka Stranka ne pridržava svojih obveza sukladno Protokolu. Zaključeno je da Odbor nema mandat za razmatranje takvog podneska, budući da odjeljak IV postupka o pridržavanju odredbi (usvojen u dodatku Odluke BS-I/7) dozvoljava samo Stranci Protokola da pokrene postupak u odnosu na sebe ili u odnosu na drugu Stranku. Link: Izvješće sa šestog sastanka Odbora (UNEP/CBD/BS/CC/6/4): http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bscc-06/official/bscc-06-04-en.pdf Link na ostale dokumente sa šestog sastanka Odbora: http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=3301.

  • Peti sastanak (19.-21. studenog 2008. godine, Kuala Lumpur, Malezija)

Odbor je razmatrao izviješće koje je pripremio predsjedatelj Odbora o zaključcima COP-MOP 4 u svezi pridržavanja odredbi Protokola (UNEP/CBD/BS/CC/5/Inf.2). Odbor je preispitao u kojoj mjeri su Stranke Protokola na sastanku COP-MOP 4 razmotrile i usvojile preporuke s poljednje dvije sjednice Odbora. Usuglašen je plan rada sastanaka Odbora koji će se održati prije COP-MOP 5. Nadalje, na temelju revidirane analize prvih nacionalnih izvješća o provedbi Protokola, Odbor je napravio pregled općih pitanja o pridržavanju odredbi Protokola. Iako je Odbor utvrdio porast broja nacionalnih izvješća, ipak je izrazio zabrinutost zbog općenito niske stope izvješćivanja te zatražio od Tajništva da istraži razloge zbog kojih Stranke još nisu podnijele svoje prvo nacionalno izvješće i da te informacije kasnije objavi. Link: Izvješće s petog sastanka Odbora (UNEP/CBD/BS/CC/5/4): http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bscc-05/official/bscc-05-04-en.pdf. Poveznica na ostale dokumente s petog sastanka Odbora: http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=3105 .

  • Četvrti sastanak (21.-23. studenog 2007. godine, Montreal, Kanada)

Odbor je, na temelju podataka iz prvog nacionalnog izvješća Stranaka Protokola, preispitao opća pitanja o pridržavanju odredbi Protokola. Odbor je također pročistio svoje izvješće o iskustvima drugih MEA sporazuma vezanih za mjere koje se odnose na ponovljene slučajeve nepridržavanja odredbi (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/2/Add.1). Odlučeno je da se za sastanak COP-MOP 4 podnese objedinjeno izvješće o radu s preporukama sa trećeg i četvrtog sastanka Odbora. COP-MOP 4 uvrstio je mnoge preporuke Odbora u svoju odluku BS-IV/1 kao i u druge odluke. Između ostaloga, odluka BS-IV/1 podsjetila je svaku Stranku na njenu obvezu utvrđivanja unutarnjih mjera u slučaju pojave ilegalnih prekograničnih prijenosa modificiranih živih organizama (LMO) i obvezu izvješćivanja o takvim prijenosima putem BCH-mehanizma. Također, odlukom se pozvalo Stranke da prije sastanka COP-MOP 5 dostave mišljenja o tome na koji bi se način uloga Odbora mogla unaprijediti. Link: Izvješće s četvrtog i trećeg sastanka Odbora (UNEP/CBD/BS/CC/4/3): http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bscc-04/official/bscc-04-03-en.pdf. Poveznica na ostale dokumente s četvrtog sastanka Odbora: http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=2628

  • Treći sastanak (5.-7. ožujka 2007. godine, Kuala Lumpur, Malezija)

Odbor je razmotrio prikupljene informacije o iskustvima drugih MEA sporazuma o mjerama koje se poduzimaju u slučajevima ponovljenog nepridržavanja odredbi. Odbor je razradio pitanja utvrđena na drugom sastanku, uključujući i pitanje sukoba interesa prema pravilu 11. Poslovnika. Preispitao je i opća pitanja o pridržavanju odredbi Protokola, te iskustva stečena analiziranjem privremenih nacionalnih izvješća Stranaka. Nadalje, odbor je razmotrio na koji način bi mogao doprinijeti postupku procjene učinkovitosti Protokola, kao i postupcima i mehanizmima za pridržavanje odredbi Protokola, posebice u kontekstu članka 35. Protokola i odluke BS-III/15. Link: Izvješće s trećeg sastanka Odbora (UNEP/CBD/BS/CC/3/3): http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bscc-03/official/bscc-03-03-en.pdf Poveznica na ostale dokumente s trećeg sastanka Odbora: http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=2606

  • Drugi sastanak (6.-8. veljače 2006., Montreal, Kanada)

Na sastanku su analizirana privremena nacionalna izvješća Stranaka te su se utvrdila pitanja kojima treba obratiti posebnu pozornost kako bi se osigurao dobar početak u učinkovitoj provedbi i ostvarenju njihova cilja. BCH je bio dodatni izvor informacija na temelju kojih je Odbor utrvrdio neka opća pitanja koja utječu na pridržavanje odredbi Protokola uz obvezu objavljivanja različitih vrsta informacija na BCH mehanizmu. Nekoliko preporuka Odbora razmotreno je i uvršteno u odluke sastanka COP-MOP 3. Poveznica na dokumente s drugog sastanka Odbora: http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=1707

  • Prvi sastanak (14.-16. ožujak 2005. godine, Montreal, Kanada)

Na ovom sastanku razrađen je poslovnik Odbora, koji je zatim proslijeđen na razmatranje i odobrenje na drugo zasjedanje Stranaka Protokola (COP-MOP 2). Odbor je usvojio i plan rada za period do preispitivanja postupaka i mehanizama za pridržavanje odredbi Protokola, kako je navedeno u odjeljku VII priloga Odluke BS-I/7. Razrađeni poslovnik Odbora između ostalog obuhvaća i sljedeće aspekte: datume i obavijesti o sastancima, dnevni red, distribuciju i razmatranje informacija, objavljivanje dokumenata i informacija, članovi Odbora, predsjedatelji Odbora, sudjelovanje u radu Odbora, vođenje poslovanja, glasovanje. Link: Izvješće s prvog sastanka Odbora (UNEP/CBD/BS/CC/1/4): http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bscc-01/official/bscc-01-04-en.pdf Poveznica na ostale dokumente s prvog sastanka Odbora: http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=1680