Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Osposobljavanje /  Osposobljavanje / izgradnja kapacitet...

Osposobljavanje / izgradnja kapaciteta u Republici Hrvatskoj

Članak 22. Protokola odnosi se na osposobljavanje odnosno na obvezu Stranaka da razvijaju i/ili jačaju kadrovske potencijale i institucionalne kapacitete u području biološke sigurnosti i biotehnologije s ciljem da effektivno primjene Protokol. Za tu svrhu postoje određeni globalni projekti biološke sigurnosti u kojima je sudjelovala i Republika Hrvatska kao i dodatne radionice za stručno osposobljavanje koje su se održale u Zagrebu.

Do sada provedeni projekti i stručna osposobljavanja: