Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Osposobljavanje /  COP-MOP odluke i dokumenti o osposobl...

COP-MOP odluke i dokumenti o osposobljavanju / izgradnji kapaciteta

Odluke COP-a

Odluke COP-MOP-a (Konferencija Stranaka koja služi kao sastanak Stranaka Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenskog protokola))

Dokumenti sa sastanaka Stranaka Protokola (COP-MOP-a)

COP-MOP 5

(11.–15. listopada 2010. godine, Nagoya, Japan)

COP-MOP 4

(12.–16. svibnja 2008. godine, Bonn, Njemačka)

COP-MOP 3

(13 – 17. ožujka 2006. godine, Curitiba, Brazil)

COP-MOP 2

(30. svibnja 2005. godine – 3. lipnja 2005. godine, Montreal, Kanada)

COP-MOP 1

(23-27. veljače 2004. godine, Kuala Lumpur, Malezija)

Dokumenti sa sastanaka Međuvladinog odbora za Kartagenski protokol (ICCP)

ICCP-3

(22-26. travnja 2002. godine, Hague, Nizozemska)

ICCP-2

(1-5. listopad 2001. godine, Nairobi, Kenija)

Prvi sastanak stručnjaka za izgradnju kapaciteta sa slobodnim pristupom za sve Stranke Protokola

(11-13. srpnja 2001. godine, Havana, Kuba)

Dokumenti sa sastanka: http://bch.cbd.int/protocol/meetings/documents.shtml?eventid=665 Izvješće sa sastanka dostupno je na sljedećoj stranici: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/bsemcb-01/official/bsemcb-01-03-en.pdf

ICCP-1

(11-15. prosinac 2000. godine, Montpellier, Francuska)