Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Odgovornost i naknada štete /  Širi pregled tematike odgovornosti i...

Širi pregled tematike odgovornosti i naknade štete s aspekta biološke sigurnosti

Pravila i postupci o odgovornosti i naknadi štete nužni su elementi globalnog sustava biološke sigurnosti. U isto vrijeme, pitanje odgovornosti i naknade štete vezane uz biološku sigurnost prilično je složeno za uspostaviti. Dugi period pregovora o odgovornosti i naknadi šteta prema protokolu o biološkoj sigurnosti, koji se protegao i poslije 2007. godine, samo potvrđuje tu činjenicu.

Postoje mnogi pravni termini koje osoba mora znati i razumjeti kako bi mogla dati neko samostalno mišljenje i/ili pratiti terminologiju dokumenata vezanih za odgovornost i naknadu šteta.

Postoje neke značajne skupine pitanja vezanih za nacionalne i/ili međunarodne sustave dgovornosti i naknade šteta:

 • Doseg pravila i postupaka
  • aktivnosti (npr. koje aktivnosti/situacije uzrokuju štetu, koje aktivnosti i organizmi mogu biti obuhvaćeni)
  • primjena nadležnosti ili geografski doseg
  • vremenski doseg – da li će se pravila i postupci primjenjivati samo na štete nastale nakon stupanja predmetnog sustava na snagu
 • Priroda odgovornosti
 • „Usmjeravanje“ odgovornosti - Tko će biti odgovoran za štetu? Subjekti koje se u sklopu ovog pitanja mogu razmatrati su: stranka izvoza, stranka uvoza, izvoznik, uvoznik, osoba koja podnosi najavu ili operator (npr. osoba iz operativne kontrole LMO-a u vrijeme nastanka incidenta koji je prouzročio štetna događanja). Mogle bi se obuhvatiti i druge mogućnosti.
 • Izuzeci od odgovornosti
 • Priroda i doseg odgovornosti, uključujući i evaluaciju štete
 • Pristup i trajanje - Tko će imati pravo tražiti naknadu štete?
 • Pomoćni izvori naknade - Na primjer, ako je osoba ili subjekt odgovoran za štetu u mogućnosti isplatiti samo dio ukupnih troškova nastalih zbog nanesene štete (ili ako postoji gornja granica odgovornosti), odakle će se isplatiti preostali dio odštete? Drugi međunarodni sustavi odgovornosti osnovali su u tu svrhu fondove za odšetu i/ili su nametnuli tu obvezu državama.
 • Definiranje štete – Koncept i granica štete (npr. definiranje štete je kritično pitanje prijenosa rizika) - Za koju vrstu štete bi se davala naknada? Moguće kategorije štete koje se u ovom kontekstu mogu razmatrati su štete za biološku raznolikost, štete za ljudski život ili zdravlje, oštećenje imovine, šteta za okoliš, društveno-gospodarska šteta (npr. ekonomski gubici). Precizno definiranje štete je bitno za funkcioniranje pravila odgovornosti.
 • Standard skrbi - Hoće li odgovornost biti objektivna stroga odgovornost ili subjektivna odgovornost bazirana na krivnji?
  • Objektivna odgovornost nameće obvezu rezultata – osoba/subjekt bit će odgovoran ako dođe do nastanke štete prouzrokovane prekograničnim prijenosom LMO-a bez obzira na krivnju.
  • Subjektivna odgovornost nameće obvezu provođenja – osoba/subjekt mora djelovati s dužnom pažnjom kako bi se spriječio nastanak štete prouzrokovan prekograničnim prijenosom LMO-a i neće se smatrati odgovornom ako mu se ne dokaže krivnja.
 • Oslobađanje od optužbe/obrana - U kojim bi okolnostima osoba/subjekt bila oslobođena od odgovornosti iako je nastala šteta? Primjeri mogu biti:
  • viša sila
  • kada je djelovanje treće osobe uzrokovalo tu štetu
  • state of the art“ obrana ili „regulatory compliance“ obrana
 • Uzročnost (šteta od čega?) - Koji dokazi su potrebni da bi se dokazala uzročna veza između štete i jednog ili više određenih LMO-a? Jasna definicija uzročnosti osigurava potrebnu pravnu sigurnost.
 • Vremensko ograničenje - Odnosi se na rokove za potraživanje naknade, te na ograničenja odgovornosti u količini vremena. Kada bi trebala nastupiti zastara odnosno period nakon kojega se ne može potraživati naknada štete?
 • Ograničenje iznosa šteta - Da li bi propisima i postupcima bilo prikladno nametnuti gornju granicu iznosa šteta odgovorne osobe/subjekta?
 • Financijska sigurnosti, garancije i fondovi - Trebaju li izvoznici/uvoznici/korisnici/operatori LMO-a police osiguranje od štete ili drugo financijsko jamstvo protiv moguće štete?
 • Nadležni sudovi za potraživanja naknade - Ako je šteta nastala kao posljedica prekograničnog prometa LMO-a, gdje bi se trebao podnijeti zahtjev za naknadu štete - na primjer u zemlji stranci uvoza ili zemlji stranci izvoza?
 • Nadležnost, međusobno priznanje i nadzor izvršenja sudskih odluka - Da li su potrebne, i ako jesu, koje odredbe treba donijeti da bi se sudske odluke jedne zemlje priznale i provodile u drugim zemljama?
 • Izuzeće od sudbenosti
 • Pristup pravosuđu, pristup nevladinim organizacijama (NGO), i pokretanje „class action-a“
 • Naknada i sposobnost osiguravanja (šteta mora biti kvantificirana novčano i mora postojati mogućnost neke vrste osiguranja).

Općenito, postoje tri osnovna koncepta standarda odgovornosti (i usmjeravanja) – subjektivna odgovornost, stroga objektivna odgovornost i apsolutna odgovornost. Prema subjektivnoj odgovornosti oštećenik mora dokazati nemar osobe koju smatra odgovornom za štetu. Stroga objektivna odgovornost čini određenu osobu odgovornom bez obzira na krivnju, ali nudi ograničeno oslobađanje od optužbe. Apsolutna odgovornost čini određenu osobu odgovornom bez obzira na krivnju i ne dopušta oslobađanje od optužbe.

Osim toga, važno je još razlikovati odgovornost države i građansku, privatnu odgovornost. To su dva bitno različita koncepta. Dok državna odgovornost označava pravni odnos između država i uređuje se međunarodnim pravom, građanska odgovornost označava pravni odnos između privatnih subjekata i uređena je nacionalnim zakonom države u kojoj je slučaj pokrenut.

Direktiva Europske unije o odgovornosti za okoliš

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0056:0075:EN:PDF