Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Odgovornost i naknada štete /  Pregled članka 27. Protokola (Odgovor...

Pregled članka 27. Protokola (Odgovornost i naknada štete)

U međunarodnom pravu, pojam „odgovornost“ povezuje se s obvezom poduzimanja mjera koje će osigurati naknadu štete prouzročene aktivnostima koje predstavljaju potencijalni rizik za osobe, imovinu i okoliš. U kontekstu biološke sigurnosti i Protokola, odgovornost i naknada štete odnose se na pitanje o tome što će se dogoditi ako je prekogranični prijenos živih modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: LMO) uzrokovao štetu.

Pitanje odgovornosti i naknade štete proizašle iz prekograničnog prijenosa LMO-a bilo je jedno od ključnih tema tijekom pregovaranja samog teksta Protokola o biološkoj sigurnosti. O tom pitanju bilo je velikih rasprava i dosta neslaganja tijekom nekoliko pregovaračkih sastanaka, ali pregovarači nisu mogli postići konsenzus oko pojedinosti budućeg sustava odgovornosti u okviru Protokola. Pitanje se ocijenilo kao ključno i hitno. Kao rezultat kompromisa, članak 27. Protokola sadrži „omogućavajuću“ odredbu i kao takav je na kraju i uključen u završni tekst Protokola.

Članak 27. Protokola ima tri glavna elementa:

  1. COP-MOP će na svom prvom sastanku utvrditi postupak u svezi s odgovarajućom izradom međunarodnih pravila i postupaka na polju odgovornosti i naknade šteta proizašlih iz prekograničnog prijenosa živih LMO-a. Priprema ove tematike bila je dio mandata Međuvladinog odbora za Kartagenski protokol (ICCP). Ovaj element može se tumačiti kao isključivanje mogućnosti da se pitanje odgovornosti i naknade štete rješava na nacionalnom nivou.
  2. U svezi s pitanjem odgovornosti i naknade štete treba uzeti u obzir postojeće procese iz međunarodnog prava. Ovaj element implicira da je potrebna neka vrsta komparativne analize relevantnih međunarodnih pravnih okvira. Već postoji niz međunarodnih sporazuma i relevantnih postupaka koji bi mogli dati korisne primjere za analizu. Nadalje, iako se postupak prema članku 27. Protokola razlikuje od postupka prema članku 14. stavak 2. Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD), bit će potrebno odrediti i promovirati sinergiju između ta dva instrumenta. Članak 14. stavak 2. Konvencije o biološkoj raznolikosti odnosi se na odgovornost i naknadu štete po biološku raznolikost neovisno o tome kako je ona nastala.
  3. Treći element članka 27. Protokola postavlja vremenski okvir od četiri godine za dovršetak postupka (do 2007. godine).