Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Nadzor i izvješćivanje

Nadzor i izvješćivanje

Sukladno članku 33. Protokola, strankama Protokola nameću se dvije obveze:

  • da nadziru provedbu Protokola,
  • da izvještavaju o mjerama koje su poduzele radi provedbe Protokola.

Postavši Stranka Protokola, svaka država ima obvezu nadzora provedbe Protokola na nacionalnoj razini. Obzirom da obveze prema Protokolu nisu neposredno primjenjive, da bi se omogućilo njihovo provođenje važno je da Stranke Protokola uspostave vlastite nacionalne mjere zakonodavnog, regulatornog i institucionalnog karaktera.

Obveza pripreme izvješća o provedbi određenog ugovora i podnošenja izvješća na razmatranje rukovodećem tijelu tog ugovora, postala je standardna značajka multilateralnih sporazuma o okolišu (MEAs). Predmet tih izvješća razlikuje se od ugovora do ugovora. Što se tiče Protokola, obveza je da se putem izvješća dostave informacije o mjerama za provedbu Protokola. Navedena izvješća se putem tajništva Protokola podnose Konferenciji stranaka koja služi kao sastanak Stranaka Protokola (COP-MOP), u intervalu koji određuje COP-MOP. COP-MOP je odgovoran za davanje smjernica o formatu i sadržaju izvješća kako bi se osigurala usporedivost podataka.

Iako su obveze nadzora i izvješćivanja odvojene, u praksi jedna drugu podupiru: nadzorom će se osigurati potrebne informacije za izvješćivanje dok obveza izvješćivanja može pružiti korisne povratne informacije o tome kako je proveden nadzor te kako se on u budućnosti može unaprijediti.

Za provedbu obveza nadzora i izvješćivanja, važno je da Stranke Protokola imaju pristup informacijama na nacionalnom nivou, da uspostave pouzdane mehanizme prikupljanja podataka te da je uspostavljen mehanizam protoka i upravljanja informacijama na nacionalnom nivou.

COP-MOP je u svojoj odluci BS-I/9 usvojio format izvješća o provedbi Protokola i zatražio da Stranke Protokola to izvješće podnose svake četiri godine, s tim da se u početnom četverogodišnjem periodu podnese i privremeno izvješće i to dvije godine nakon stupanja na snagu Protokola, odnosno do 11. rujna 2005. godine.

Analiza Privremenih izvješća dostavljena je i razmatrana na trećem sastanku COP-MOP-a koji je ujedno svojom odlukom BS-III/14 usvojio format izvješća za Prvo redovno nacionalno izvješće o provedbi Protokola te dao okvirni raspored i plan za pripremu i sintezu izvješća koje će se razmatrati na četvrtom sastanku COP-MOP-a.

Za četvrti sastanak COP-MOP-a, tajništvo Protokola je pripremilo analizu Prvih nacionalnih izvješća Stranaka Protokola. U svojoj odluci BS-IV/14, COP-MOP 4 je od tajništva Protokola zatražio da ponovi analizu Prvih nacionalnih izvješća kojom bi se obuhvatila i izvješća pristigla nakon zadanog krajnjeg roka te da tu analizu učini dostupnom putem Mehanizma za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti (BCH).

Od tajništva Protokola zatraženo je i da se za razmatranje na petom sastanku COP-MOP-a pripreme: prijedlozi za poboljšanje formata izvješća na temelju iskustva s Prvim nacionalnim izvješćima, preporuke Odbora za pridržavanje odredbi Protokola i sugestije Stranaka. Osim toga, COP-MOP 4 pozvao je Fond za globalni okoliš (GEF) da stavi na raspolaganje financijska sredstva u svrhu unaprijeđenja osposobljenosti za pripremu nacionalnih izvješća.

Odluke o Nadzoru i izvješćivanju:

BS-V/14 - Monitoring and reporting (Article 33): http://bch.cbd.int/protocol/decisions/decision.shtml?decisionID=12327

BS-IV/14 – Monitoring and reporting under the Protocol: http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=11693

BS-III/14 - Monitoring and reporting (Article 33): http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=11071

BS-I/9 - Monitoring and reporting under the Protocol (Article 33): format and timing for reporting: http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=8291

Dokumenti o nadzoru i izvješćivanju:

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/14/Rev.1* - Monitoring and reporting under the Protocol (Article 33): http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-05/official/mop-05-14-rev-01-en.pdf

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/4/13 - Monitoring and reporting under the Protocol (Article 33): Analysis of information contained in the first national reports: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-04/official/mop-04-13-en.pdf

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/12 - Monitoring and reporting under the Protocol (Article 33): Analysis of information contained in the interim national reports: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-03/official/mop-03-12-en.pdf

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/10 - Monitoring and reporting under the Protocol (Article 33): FORMAT AND TIMING FOR REPORTING: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-01/official/mop-01-10-en.pdf

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/INF/9 - Monitoring and reporting under the Protocol (Article 33): Compilation of views on the draft format for reporting under Article 33 of the Protocol: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/mop-01/information/mop-01-inf-09-en.pdf

UNEP/CBD/ICCP/2/4 – Monitoring and Reporting: http://www.cbd.int/doc/meetings/bs/iccp-02/official/iccp-02-04-en.pdf