Naslovnica /  Kartagenski protokol /  Društveno-ekonomske okolnosti /  Povijest tematike društveno-ekonomski...

Povijest tematike društveno-ekonomskih okolnosti u okviru Protokola

Tijekom pregovora o Protokolu, pitanje uključivanja društveno-ekonomskih okolnosti u tekst Protokola, bilo je jedno od pitanja koje je podijelilo zemlje u razvoju i razvijene zemlje. Većina zemalja u razvoju naglasila je kako je važno osigurati da društveno-ekonomske okolnosti koje proizlaze iz biotehnologije i živih modificiranih organizama budu dio Protokola kao jedan od temelja za provođenje procjene rizika, za upravljanje rizikom te donošenje odluke o uvozu živih modificiranih organizama u okviru Protokola. S druge strane, većina razvijenih zemalja tvrdile su da su društveno-ekonomske okolnosti nacionalno pitanje, da ih je teško kvantificirati u svrhu donošenja odluke o uvozu živih modificiranih organizama te da takve okolnosti ne bi trebale biti u okviru dosega Protokola. Na kraju je koncept društveno-ekonomskih okolnosti prihvaćen pod uvjetom da njegova primjena bude u skladu s postojećim međunarodnim obvezama, a posebno trgovinskim obvezama Stranaka.

Pitanje društveno-ekonomskih okolnosti u okviru Protokola prvi put su razmatrale Stranke Protokola na svom drugom sastanku, u skladu sa srednjoročnim programom rada na Protokolu te u skladu s odlukom COP-MOP 1 (Odluka BS-I/12). Između ostaloga, COP-MOP 2 je zatražio da Stranke i ostale vlade iznesu svoja mišljenja i studije slučaja o društveno-ekonomskom utjecaju živih modificiranih organizama (Odluka BS-II/12) te je pozvao Stranke i ostale vlade da na Mehanizmu za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti (BCH) objave informacije i iskustva o društveno-ekonomskim utjecajima živih modificiranih organizama.

COP-MOP 4 koji je održan 2008. godine se bavio tom problematikom pa su razmatrana mišljenja i studije slučaja o društveno-ekonomskim utjecajima živih modificiranih organizama na temelju podnesaka Stranaka, ostalih vlada i relevantnih međunarodnih organizacija. COP-MOP 4, svojom odlukom BS-IV/16 je pozvao da slijedeći Koordinacijski sastanak o aktivnostima za jačanje kapaciteta dodatno razmotri mogućnosti suradnje na utvrđivanju potreba za jačanjem kapaciteta u istraživanju i razmjeni obavijesti o društveno-ekonomskim utjecajima živih modificiranih organizama.

Taj zadatak ispunjen je na šestom koordinacijskom sastanku vlada i organizacija koje provode i/ili financiraju aktivnosti za jačanje kapaciteta biološke sigurnosti, koji je održan 1-3. veljače 2010. godine u Siem Reapu, Kambođa. Preporuke ovog Koordinacijskog sastanka podnesene su na razmatranje Strankama Protokola na njihovom petom sastanku (COP-MOP 5). Temeljem informacija koje će biti dostupne putem drugog nacionalnog izvješća Stranaka Protokola (podnose se 2011. godine), Stranke i ostale vlade pozvane su da nastave razmjenjivati informacije i iskustva o društveno-ekonomskim pitanjima, sve do njihovog šestog sastanka (COP-MOP 6).

Države trebaju nastojati postići neku vrstu konsenzusa (na sastancima Protokola i/ili drugim međunarodnim forumima) o tome koje su društveno-ekonomske okolnosti prikladne za analizu i kako bi se njihova analiza trebala provoditi u procesu odobrenja. Bez međunarodnog pravnog konsenzusa o definicijama i procedurama, sustavi koje uspostave nacionalne vlade mogli bi lako prekršiti druge međunarodne sporazume i obveze. U međuvremenu, regulatorni sustavi biološke sigurnosti koji uključuju društveno-ekonomske okolnosti trebaju osigurati da su te odredbe iznimno jasne, transparentne i dobro definirane tako da ih Stranke lako razumiju.

Svakako je potreban opsežan angažman razvijenih zemalja i zemalja u razvoju za rješavanje pitanja o tome kako u praksi pristupiti društveno-ekonomskim okolnostima u okviru Protokola i stoga će daljnji rad na ovu temu biti poduzet sa strane COP-MOP-a i u budućnosti.