Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Vijesti (članci, knjige, itd.) /  FAO: Knjiga o izvorima biološke sigur...

Vijesti (članci, knjige, itd.)

FAO: Knjiga o izvorima biološke sigurnosti

Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) izdala je novu "Knjigu o izvorima biološke sigurnosti". Sadržaj knjige temelji se na materijalima koji su se u okviru FAP projekata za razvoj kapaciteta biološke sigurnosti koristili tijekom edukacija/treninga/tečajeva održanih u periodu od 2002. do 2010. godine.

Materijali sadrže informacije i znanja koja su potrebna za ocjenu dosjea o uporabi GMO-a te donošenje odluka vezanih za biološku sigurnost. Nadalje, materijali sadrže načela i metodologiju procjene rizika od uvođenja GMO-a u okoliš i njihov naknadni monitoring.

Knjiga se sastoji od pet modula koji obrađuju osnove molekularne biologije i genetskog inženjeringa, ekološke aspekte uvođenja GMO-a u okoliš, detaljnu procjenu rizika od GMO-a i upravljanje tim rizicima, monitoring GMO-a nakon njegovog uvođenja u okoliš, pregled postojeće legislative koja regulira pitanje biološke raznolikosti.

Više o predmetnoj publikaciji možete pročitati na stranici: http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.htm ili istu možete naručiti putem e-mail-a sandra.tardioli@fao.org