Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Vijesti (članci, knjige, itd.) /  EFSA - Smjernice za monitoring genets...

Vijesti (članci, knjige, itd.)

EFSA - Smjernice za monitoring genetski modificiranih biljaka nakon njihovog stavljanja na tržište i uvođenja u okoliš (PMEM)

Europska komisija zatražila je od Odbora za genetski modificirane organizme pri Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA-in GMO Panel) da revidira svoje znanstveno mišljenje o monitoringu genetski modificiranih biljaka nakon njihova stavljanja na tržište i uvođenja u okoliš (tzv. PMEM), koje je objavljeno još 2006. godine.

Cilj novih smjernica je da se na znanstveno utemeljen način pojasne ciljevi, razni zadaci, instrumenti i zahtjevi koji su vezani za predmetni monitoring. Između ostalog, ovaj dokument daje i primjere i uputu o tome kako razviti i provoditi planove za pojedinačne/specifične slučajeve monitoringa te smjernice za metodologiju i izvješćivanje o općem nadzoru.

Novo mišljenje Odbora možete pronaći na sljedećoj adresi: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2316.pdf