Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Vijesti (članci, knjige, itd.)

Vijesti (članci, knjige, itd.)

20.07.2012.

FAO Radna skupina za biotehnologiju nedavno je ponovno tiskala knjigu "Markerima potpomognuta selekcija: trenutni status i buduće perspektive kod usjeva, stoke, šumarstva i riba", izvorno objavlje... više »

18.07.2012.

Od 20. veljače do 4. svibnja 2012. godine putem mehanizma za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti (tzv. BCH mehanizam) Konvencije o biološkoj raznolikosti odvijao se internetski forum na tem... više »

11.07.2012.

Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) objavila je novu webstranicu "Glossary of Biotechnology for Food and Agriculture" koja sadrži višejezični rječnik pojmova iz područja... više »

27.06.2012.

Međunarodna radionica o društveno-ekonomskim utjecajima genetski modificiranih (GM) poljoprivrednih kultura održana je u Sevilli, Španjolska od 23. do 24. studenog 2011. godine u suorganizaciji In... više »

10.02.2012.

Članak 18. Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenskog protokola) odnosi se na rukovanje, prijevoz, pakiranje i identifikaciju živih modificiranih organizama (LMO-a). Stavak 3. ovoga članka pro... više »

13.01.2012.

Projekt je ostvaren uz pomoć fondacije Genetic Rights i talijanskog Ministarstva za zaštitu okoliša, kopna i mora (MATTM). Program je razvijen u svrhu pružanja korisnih alata za procjenu upravljan... više »

28.12.2011.

"Research4Life" program dostupan je putem BCH mehanizma na http://bch.cbd.int/database/library.shtml. Institucijama zemalja u razvoju koje ispunjavaju uvjet, ovaj program pruža online pristup znan... više »

14.12.2011.

UNEP-GEF je, kao dio svoje TNA serije (Technology Needs Assessment), objavio vodič o tehnologijama za prilagodbu klimatskim promjenama u sektoru poljoprivrede. Agroekologija je pristup koji obuhva... više »

30.08.2011.

Europska komisija zatražila je od Odbora za genetski modificirane organizme pri Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA-in GMO Panel) da revidira svoje znanstveno mišljenje o monitoringu genet... više »

29.06.2011.

Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) izdala je novu "Knjigu o izvorima biološke sigurnosti". Sadržaj knjige temelji se na materijalima koji su se u okviru FAP projekata z... više »