Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  sui generis

sui generis

Sui generis (lat.) je ugovor koji se ne može podvesti ni pod jedan od postojećih ili više postojećih ugovora, nego se radi o ugovoru posebne vrste sa samosvojnim sadržajem i značajkama.

Intelektualno vlasništvo može biti zaštićeno bilo patentima ili sui generis sistemima. U Europi i šire je uobičajen ovaj način zaštite intelektualnog vlasništva u sferi stvaranja novih biljnih sorti.