Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  substantial equivalence

substantial equivalence

To je sadržajna jednakovrijednost odnosno koncept koji je razvila Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) početkom devedesetih godina, prema kojem se nova hrana kao npr. genetski modificirana hrana treba smatrati jednakom i sigurnom kao što je i konvencionalna hrana, ako ima iste karakteristike i sastav.

Ovaj koncept je prihvatila i američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) te proglasila da su GM usjevi i hrana “sadržajno jednaki” odnosno da nema nikakve bitne razlike između GM usjeva I konvencionalnih odnosno GM hrane I one konvencionalne.