Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  proizvodna svojstva

proizvodna svojstva

Svojstva životinja bitna za uzgajivače, kao što su količina ili kakvoća mlijeka, mesa, vlakana, jaja, rada itd. koje te životinje (ili njihovi potomci) imaju, a koje se mogu odrediti i izmjeriti na nivou jedinke.