Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  princip predostrožnosti

princip predostrožnosti

Princip/pristup prema kojem se izbjegava svaki mogući rizik od primjene nove tehnologije, sve dok ne postoje potpuna saznanja odnosno razumijevanje o njenom utjecaju na okoliš i zdravlje ljudi. Posebno se primjenjuje na ispuštanje/uvođenje GMO-a u okoliš.

Definicija ovog principa dana je u 15. članku Deklaracije o čovjekovu okolišu i razvoju (1992. godine Earth Summit, Rio de Janeiro): "Države u okviru svojih mogućnosti primjenjuju u velikoj mjeri princip preventive radi zaštite čovjekova okoliša. Ako prijeti teška ili trajna šteta, nedostatak potpune sigurnosti zasnovane na znanstvenim spoznajama ne može biti razlog da se ne primijene skupe mjere kako bi se izbjeglo zagađenje okoliša".