Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  prava poljoprivrednika

prava poljoprivrednika

Prava koja su po prvi put priznata 1989. godine Rezolucijom 5 na FAO konferenciji kao "prava proizašla iz prošlih, sadašnjih i budućih doprinosa farmera u očuvanju, unaprijeđenju i dostupnosti biljnih genetskih izvora".

Odredba o Pravima farmera sastavni je dio obvezujućeg Međunarodnog ugovora o biljnim genetskim izvorima za hranu i poljoprivredu (ITPGRFA) navedena u članku 9. toga Ugovora.