Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  održivo korištenje

održivo korištenje

Korištenje komponenti biološke raznolikosti, na način i u obimu koji ne vodi propadanju biološke raznolikosti i kojim se održava njen potencijal, kako bi se udovoljilo potrebama i težnjama sadašnjih i budućih naraštaja.