Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  kultivar

kultivar

Skup bilja koje je selekcionirano na određeno svojstvo ili kombinaciju svojstava i koje je jasno osebujno, ujednačeno i postojano u svojim obilježjima i, ako se razmnaža na primjeren način, zadržava svoja obilježja.

Ta temeljna kategorija uzgajanog bilja imenuje se jedinstvenim imenom čija je nomenklatura uređena Međunarodnim kodeksom nomenklature uzgajanog bilja, tj. ICNCP-a.