Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  izukrštanje

izukrštanje

Neplanski i nekontroliran prijenos genetskog materijala sa GM biljaka na konvencionalne srodne biljne vrste. Iz ovih razloga je nekoliko zemalja usvojilo strategije za redukciju miješanja srodnih žitarica, uključujući i jasnu separaciju agrarnih površina za uzgoj genetski modificiranih i konvencionalnih žitarica.