Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  invazivne vrste

invazivne vrste

Invazivni organizmi (životinje, biljke i mikroorganizmi) su pojedine strane vrste koje pokazuju izuzetnu sposobnost brzog samostalnog razmnožavanja, često veliku gustoću i pokrovnost, uspješno neovisno rasprostranjivanje na području na koje su unesene, te se prikladno fiziološki prilagođavaju na uvjete u novome okolišu.

Invazivne vrste mogu utjecati na tijek prehrambenih tvari i odnose među drugim vrstama, a ponekad mogu promijeniti i cijelu sliku ekosustava.

Invazivne strane vrste su drugi po važnosti razlog ugroženosti biološke raznolikosti na globalnom nivou, odmah nakon direktnog uništavanja staništa. Pored negativnog utjecaja na biološku raznolikost, invazivne vrste mogu negativno utjecati na život i zdravlje ljudi te mogu nanijeti ozbiljne štete gospodarskom razvitku.

U sklopu baze podataka o flori »Flora Croatica Database«, izrađen je i dio o alohtonoj flori Hrvatske (uključujući i invazivne vrste).

Invazivne strane vrste su drugi po važnosti razlog ugroženosti biološke raznolikosti na globalnom nivou, odmah nakon direktnog uništavanja staništa. Pored negativnog utjecaja na biološku raznolikost, invazivne vrste mogu negativno utjecati na život i zdravlje ljudi te mogu nanijeti ozbiljne štete gospodarskom razvitku.

U sklopu baze podataka o flori »Flora Croatica Database«, izrađen je i dio o alohtonoj flori Hrvatske (uključujući i invazivne vrste).