Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  granična vrijednost

granična vrijednost

Maksimalna vrijednost (u postocima) nenamjernog, tehnološki neizbježnog sadržaja GMO-a u sjemenu, hrani ili hrani za životinje, do koje se iste ne moraju označavati kao GMO. Zakonski prag u EU za navedeni sadržaj GMO-a u hrani i hrani za životinje iznosi 0,9%.