Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  genetsko inženjerstvo

genetsko inženjerstvo

"Genetsko inženjerstvo" ili "tehnologija rekombinantne DNA" ili "moderna biotehnologija" ili "genetska modifikacija" je modifikacija genotipa, a time i fenotipa putem transgeneze.

Uključuje cijeli niz tehnika kojima je moguće pronaći točno određeni gen u genomu neke vrste, izolirati ga, klonirati, odrediti redoslijed nukleotida, promijeniti ga, te ugraditi u genom iste ili neke druge vrste (organizam domaćina) putem nekog prenositelja (virusom, plazmidom ili drugim).

Odabirom odgovarajuće regulatorne regije (npr. promotora) gen se prema želji može u ciljanom organizmu aktivirati u točno određenim uvjetima ili pak u točno određenim tkivima. Ovisno o organizmu (bakterija, biljka ili životinja) postupci unošenja željenog gena u genom mogu se razlikovati.