Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  gen

gen

Funkcionalna jedinica genoma tj. jedinica naslijeđa koja se prenosi iz generacije u generaciju tijekom seksualne ili aseksualne reprodukcije. Općenito se ovaj termin koristi za prijenos i naslijeđivanje pojedinih svojstava. Najjednostavniji gen sadrži odsječak nukleinske kiseline koji kodira za polipeptidni lanac ili molekulu RNA.