Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  elektroforeza u gradijentu denaturira...

elektroforeza u gradijentu denaturirajućeg agensa (DGGE)

Metoda elektroforeze za izdvajanje dijelova DNK slične veličine na bazi njihove sekvence, primjenjujući gradijent denaturirajućeg agensa kao što su formamid ili urea.

Fragmenti iste dužine se zbog razlika u sekvenciji lokalno denaturiraju na različitim položajima na gelu, pri čemu se njihova elektroforetska mobilnost mijenja.