Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  elektroforeza

elektroforeza

Rasprostranjena tehnika molekularne biologije, koristi se za razdvajanje nabijenih molekula u električnom polju na osnovu razlike u naboju molekula pri određenom pH.

Provodi se u slobodnoj otopini ili poroznim nosačima gelovima (poliakrilamida, gelovima agaroze). Brzina gibanja molekula u električnom polju ovisi o netto naboju, masi i obliku molekula te o jakosti električnog polja i svojstvima medija kroz koji se gibaju. Koristi se u analitičke svrhe (identifikacija proteina, određivanje molekulske mase proteina, određivanje broja podjedinica proteina, određivanje čistoće proteina) te u preparativne svrhe (izdvajanje određenog proteina iz proteinske otopine).