Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  ekofiziologija

ekofiziologija

Biljna ekofiziologija je znanstvena disciplina koja proučava interakciju između biljaka i njihovog okoliša povezujući biljnu fiziologiju s ekologijom.