Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  dobra poljoprivredna praksa

dobra poljoprivredna praksa

Obavljanje poljoprivredne djelatnosti na način kojim se omogućuje održivo gospodarenje poljoprivrednim zemljištem i reprodukcijskim materijalom uz uvažavanje prirodnih obilježja poljoprivrednog područja.

Dobra poljoprivredna praksa obuhvaća optimalnu kombinaciju agrotehničkih mjera, uključujući primjenu sredstava za zaštitu bilja s ciljem sačuvanja prirodne plodnosti poljoprivrednog zemljišta, spriječavanja onečišćenja okoliša, prekomjerne uporabe mineralnih i organskih gnojiva i sredstava, te da uzgojeno bilje ili biljni proizvodi namijenjeni za prehranu sadrže što je moguće manje ostataka sredstava odnosno aditiva. Pri tome primjenu sredstava za zaštitu bilja treba prilagoditi karakteristikama okoliša.