Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  blot analiza

blot analiza

Fiksiranje DNA, RNA ili proteina na odgovarajuću podlogu u svrhu daljnje analize. Obzirom na vrstu molekule koja se fiskira razlikujemo tzv. Southern blot (DNA/DNA), northern blot (DNA/mRNA), western blot (antitijelo/protein), southwestern blot (DNA/protein). Samo se „Southern„ analiza piše velikim početnim slovom, a uveo ju je Edwin Southern po kome je i nazvana.

Postupak Southern blot analize obuhvaća slijedeće korake: 1. Razgradnja DNA restrikcijskim ednonukleazama, 2. razdvajanje molekula DNA elektroforezom u agaroznom gelu, 3. razdvajanje niti DNA (denaturacija), 4. prijenos DNA (blot) na nitroceluloznu membranu pasivnom difuzijom ili elektroforetički, 5. fiksiranje DNA za membranu, 6. hibridizacija s obilježenom sondom te 7. detekcija.