Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  alel

alel

U diploidnim stanicama geni su prisutni u parovima, tj. alelima, gdje se jedan nasljeđuje od majke, a drugi od oca. Ako su aleli za određenu karakteristiku identični, govorimo o homozigotu, a ukoliko su različiti govorimo o heterozigotu za svojstvo koje je određeno tim genom.

U stanicama aleli se mogu nalaziti u različitim odnosima i ovisno o tom odnosu ispoljit će se određeni fenotip.

Odnos među alelima može biti dominantnost, recesivnost, kodominantnost, nepotpuna dominacija ili epistaza.