Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  Protokol o biološkoj sigurnosti (Kart...

Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol)

Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) je međunarodni sporazum, dogovoren i usvojen pri Konvenciji o biološkoj raznolikosti. Usvojen je u Montrealu 29. siječnja 2000., a stupio je na snagu 11.09.2003. godine.

U skladu s principom predostrožnosti, sadržanim u načelu br. 15 Deklaracije o okolišu i razvoju iz Rio de Janeira, cilj ovoga Protokola je doprinjeti osiguranju odgovarajuće razine zaštite na polju sigurnog prijenosa, rukovanja i uporabe modificiranih živih organizama koji proizlaze iz suvremene biotehnologije i koji mogu imati negativan učinak na očuvanje i održivu uporabu biološke raznolikosti, vodeći također računa o opasnostima po ljudsko zdravlje i posebno stavljajući težište na prekogranični prijenos.