Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  Međunarodni ugovor o biljnim genetski...

Međunarodni ugovor o biljnim genetskim izvorima za hranu i poljoprivredu (ITPGRFA)

Međunarodni ugovor nastao revizijom Međunarodnog dogovora o biljnim genetskim resursima usvojen je 2001. godine na FAO konferenciji kao pravno obvezujući, a stupio je na snagu nakon njegove ratifikacije od strane 40 zemalja.

Njegovi ciljevi su zaštita i održiva uporaba biljnih genetskih izvora za prehranu i poljoprivredu te pravedna raspodjela dobrobiti koje nastaju iz njihovog korištenja.