Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  Međunarodna konvencija o zaštiti bilj...

Međunarodna konvencija o zaštiti bilja (IPPC)

Međunarodna konvencija o zaštiti bilja, sastavljena je u Rimu 6. prosinca 1951. i izmijenjena Rezolucijom od strane FAO Konferencije 17. studenoga 1997.

Republika Hrvatska je potvrdila ovu konvenciju 1998. godine. Konvencija definira potrebu za međunarodnom suradnjom pri suzbijanju štetočinja bilja i biljnih proizvoda te spriječavanje njihova međunarodnog širenja, a posebice njihova unošenja u ugrožena područja te razvojem i primjenom usklađenih fitosanitarnih mjera uz razradu međunarodnih normi.