Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  Konvencija o biološkoj raznolikosti

Konvencija o biološkoj raznolikosti

Konvencija o biološkoj raznolikosti je međunarodni sporazum, potpisan tijekom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru 1992. godine, uz još 4 druga dokumenta: Deklaracija o okolišu i razvoju, Agenda 21, Principi Šumarstva i nacrt odnosno zakonodavni okvir Konvencije o klimatskim promjenama.

Osnovni ciljevi Konvencije su očuvanje biološke raznolikosti, održivo korištenje komponenti biološke raznolikosti, pravedna raspodjela dobrobiti koje nastaju iz korištenja genetskih izvora, uključujući odgovarajući pristup genetskim izvorima, odgovarajući prijenos tehnologije među ugovornim strankama te ustroj sustava za financiranje navedenih aktivnosti, posebno za potrebe zemalja u razvoju, siromašnih i nerazvijenih te malih otočnih država u razvoju.