Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  FAO (Organizacija za hranu i poljopri...

FAO (Organizacija za hranu i poljoprivredu)

Organizacija za hranu i poljoprivredu je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda osnovana 1943. u Rimu. Cilj je organizacije poboljšanje prehrane i povećanje proizvodnje hrane. Republika Hrvatska primljena je u članstvo 8. studenog 1993. godine.