Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  ELISA - imunoenzimski test

ELISA - imunoenzimski test

ELISA je imunoenzimski test visoke osjetljivosti i selektivnosti za određivanje prisutnosti i količine specifičnih molekula (analita). Temelji se na reakciji antigena na antitijelo.

Ovom tehnikom moguće je određivanje vrlo niskih koncentracija analita (do ng/kg), često uz relativno jednostavnu pripremu uzorka i istovremeno ispitivanje velikog broja uzoraka tijekom samo jednog pokusa.

ELISA se provodi na standardnim mikrotitarskim pločama s velikim brojem jažica. Postoji niz varijacija ELISA tehnike, a tri su osnovna tipa: direktni, indirektni i tzv. "sendvič" test, a sva tri se mogu temeljiti na kompetitivnoj ili inhibicijskoj tehnici.

Kod kompetitivne tehnike antitijela specifična za analit imobilizirana su u jažicama. Za vezna mjesta na antitijelima natječu se analit iz uzorka i enzimom obilježeni analit-kompetitor. Ispiranjem se uklanja višak analita obilježenog enzimom, te se dodaje bezbojni supstrat koji pod djelovanjem enzima mijenja boju.

Boja se mjeri spektrofotometrijski, a intenzitet boje obrnuto je proporcionalan koncentraciji analita u početnom uzorku.