Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  DNA (DNK)

DNA (DNK)

Dezoksiribonukleinska kiselina (DNK ili DNA) sadrži nasljedni material. Njeni dijelovi (geni) sadrže informacije za sintezu specifičnih proteina, tj. njihovih polipeptidnih lanaca.

Molekula DNK sastoji se iz dva komplementarna lanca molekula, koji su međusobno uvijeni jedan oko drugog u obliku dvostrukog heliksa i povezani vodikovim vezama.

DNA se sastoji od niza, lanca nukleotida koji su građeni od dušičnih baza purina i pirimidina, šećera 2-deoksiriboze s pet ugljikovih atoma i fosfata. Purinske baze su adenin i guanin, a pirimidinske citozin i timin. Preko tih baza vodikovim vezama su povezana dva lanca, pri čemu se uvijek vežu adenin i timin odnosno citozin i guanin. Redosljed baza u jednom lancu u potpunosti ovisi od redosljeda baza u drugom, komplementarnom lancu. Ovo svojstvo je od velikog značaja prilikom diobe stanice i prenošenja nasljednog materijala.