Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Pojmovnik /  Chakrabarty-eva odluka

Chakrabarty-eva odluka

Sudski spor Diamond protiv Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980), bio je predmet na Vrhovnom sudu SAD-a, koji se bavio pitanjem mogu li se genetski modificirani mikroorganizmi patentirati. Sud je presudio u korist genetskog inženjera Ananda Mohan Chakrabarty-a i podržao patentiranje njegove razvijene bakterije, navodeći da pronalazak koji inače zadovoljava sve pravne zahtjeve za dobijanje patenta, ne može biti osporen samo zato što je živ.