Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Linkovi /  UN

UN

Organizacije Ujedinjenih naroda i specijalizirane agencije

Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD)

http://www.cbd.int/

Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (CPB)

http://bch.cbd.int/protocol/

CPB – Mehanizam za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti (BCH)

http://bch.cbd.int/

Povjerenstvo Codex Alimentarius – Biotehnologija

http://www.codexalimentarius.net/web/biotech.jsp

FAO - Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu

http://www.fao.org/biotech/

FAO - Komisija za genetske resurse za hranu i poljoprivredu (CGRFA)

http://www.fao.org/nr/cgrfa/en/

FAO - Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu (ITPGRFA)

http://www.planttreaty.org/

FAO/IAEA

http://www-naweb.iaea.org/nafa/index.html

FAO/WHO norme za hranu

http://www.codexalimentarius.net/

Fond za globalni okoliš (GEF)

http://www.thegef.org/gef/

Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE)

http://www.unece.org/

Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO)

http://www.unesco.org/new/en/unesco/

Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP)

http://www.unep.org/biosafety/

Organizacije Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj (UNIDO)

http://www.unido.org/

Sveučilišni institut Ujedinjenih naroda za napredne studije (UNU – IAS)

http://www.ias.unu.edu/

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) - Biotehnologija (genetski modificirana hrana)

http://www.who.int/topics/biosafety/en/

http://www.who.int/foodsafety/en/

http://www.who.int/foodsafety/biotech/en/

Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO)

http://www.wipo.int//portal/index.html.en

Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE)

http://www.oie.int/

Svjetska trgovinska organizacija (WTO) – Sanitarne I fitosanitarne mjere (SPS)

http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm

Svjetska trgovinska organizacija (WTO) – Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS)

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm