Naslovnica /  Dodatni sadržaji /  Događanja /  Protokol o biološkoj sigurnosti (Kart...

Događanja

Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) - online forum o izgradnji kapaciteta

Od 20. veljače do 4. svibnja 2012. godine putem mehanizma za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti (tzv. BCH mehanizam) Konvencije o biološkoj raznolikosti odvijao se internetski forum na temu "Strateški pristupi izgradnji kapaciteta za biološku sigurnost i opsežan pregled akcijskog plana za izgradnju kapaciteta".

Svrha foruma bila je omogućiti raspravu o strateškim pristupima izgradnji kapaciteta za biološku sigurnost, odnosno o procjeni potrebnih kapaciteta, provedbi, koordinaciji i praćenju tekućih aktivnosti. Forum je rezultirao sveobuhvatnim pregledom razvojnih kapaciteta akcijskog plana, koji će se razmatrati tijekom šestog sastanka Konferencije stranaka koja služi kao sastanak stranaka Protokola o biološkoj sigurnosti (COP-MOP 6).

Detaljnije informacije potražite na adresi:http://bch.cbd.int/onlineconferences/portal_art22/cbforum2012_focus.shtml